Карго застраховане

Превозът на стоки по море, суша и въздух създава редица уникални рискове, въпреки мерките за безопасност, въведени от превозвачите. Могат да настъпят щети или загуби по време на претоварни операции, съхранение или транспортиране на стоките, като това може да окаже сериозно влияние върху бизнеса на клиента. Дългогодишните взаимоотношения и сътрудничество с доказани застрахователни компании, ни позволява да използваме нашите ресурси, знания и професионализъм, за да предложим най-добрите и съобразени с клиента решения, както и да договорим пълно покритие на възможно най-добра цена.

tbfvnshvКарго застраховане