Членства и сертификати

В периода на своето развитие Феър Уотърс ООД е установила важни национални и международни връзки с редица компании и организации в сферата на морския транспорт. Компанията членува в редица сдружения, които допринасят за постигане на максимални резултати при осъществяване на спедиторски и агентски услуги, както и спомага за пълното удовлетворение на потребностите на своите клиенти

tbfvnshvЧленства и сертификати