Логистика и спедиция

Феър Уотърс ООД

Предлагаме на своите клиенти широк спектър от логистични и спедиционни услуги. Основният фокус на компанията е в изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиенти чрез предоставяне на висококачествени услуги. Нашият колектив от висококвалифицирани специалисти в областта на спедицията и митническото представителство е в готовност да реагира в кратки срокове при конкретни нужди за товарене, разтоварване, доставка и т.н, свързано с превоза на стоки за и от Европейската общност. Имаме необходимите опит и знания за складиране, обработка, товарене и транспортиране на стоки с клас на опасност, т.нар. IMO cargo. Можем да предоставим компетентен съвет или да съдействаме, при нужда от безопасно претоварване или съхранение на акцизни и други стоки.

Какво предлагаме?

Дистрибуция и подготовка

Транспорт и планиране на най-оптималния маршрут

Експедиция

Складиране и съхранение на товари

Вътрешна обработка на контейнери и дистрибуция в пристанищата на товарене и разтоварване

Изготвяне на митнически документи съгласно държавните и международни регламенти

Осъществяване на морски, сухопътен и въздушен транспорт и определяне на добавена стойност

Опаковане, преопаковане, палетизиране и етикиране на пратки

tbfvnshvЛогистика и спедиция